Last Update:19 -09-2016
Design by: Westcoastjack

Davy Crockett is een kleine vereniging die is opgericht in 1966, de oprichter,
Theo Vossen was één van diegenen die destijds het zwartkruitschieten weer
nieuw leven inbliezen.
Met een voorlaadrevolver, meegenomen uit Amerika, demonstreerde hij het laden
en schieten aan een aantal collega schutters.
Menigeen dacht dat met een zwartkruit geladen wapen niets geraakt kon worden.
Nadat de bij de zwartkruitschutters bekende rookwolken waren opgetrokken
verbaasden velen zich over de behaalde resultaten.
Tegenwoordig weten we wel beter: op de wedstrijden worden de eerste prijzen vaak
behaald door schutters met scores hoger dan 95 punten.Er wordt door de leden van
SV Davy Crockett niet alleen met zwartkruitwapens geschoten, ook de moderne
wapens zoals klein kaliber pistool en revolver en geweer worden
regelmatig ter hand genomen
.
Sinds enige tijd hebben we ook een klapschijf installatie waarmee we onder andere de
discipline militair pistool beoefenen met de groot kaliber pistolen.
Dat het schieten met zwartkruit nog steeds hoog in het vaandel staat bij
Davy Crockett blijkt wel uit de wapens waar de leden mee schieten:
percussie voorlaad geweren, steenslot geweer, enkelschots achterladers,
repeteergeweren, voorlaad en achterlaad revolvers, voorlaad pistolen
en zelfs met een enkelschots achterlaad pistool wordt af en toe aan een wedstrijd
deelgenomen. Om andere schutters te laten genieten van de mooie banen en
accommodatie aan de Bergsteeg in Horst Meterik worden door
Davy Crockett jaarlijks een aantal goed bezochte wedstrijden georganiseerd:
De Achterlaadwedstrijd tijdens het vierde weekend in juni
en tijdens het derde weekend in augustus het welbekende Western Weekend,
op beide wedstrijden zijn bezoekers en belangstellenden uiteraard van harte welkom.

Voor de relatief nieuwe discipline Cowboy Action Shoot worden een paar keer per jaar
wedstrijden georganiseerd, ook zijn wij regelmatig gastheer van door de KNSA
georganiseerde Districts Kampioenschappen en Nederlandse
Kampioenschappen in de klasse Historische Wapens.

Poort