Davy Crockett is een kleine vereniging die is opgericht in 1966, de oprichter, Theo Vossen, was één van diegenen die destijds het zwartkruitschieten weer nieuw leven inbliezen. Met een voorlaadrevolver, meegenomen uit Amerika, demonstreerde hij het laden en schieten aan een aantal collega schutters. Menigeen dacht dat met een zwartkruit geladen wapen niets geraakt kon worden. Nadat de bij de zwartkruitschutters bekende rookwolken waren opgetrokken verbaasden velen zich over de behaalde resultaten. Tegenwoordig weten we wel beter: op de wedstrijden worden de eerste prijzen vaak behaald door schutters met scores hoger dan 95 punten. Er wordt door de leden van SV Davy Crockett niet alleen met zwartkruitwapens geschoten, ook de moderne wapens zoals klein kaliber pistool en revolver en geweer worden regelmatig ter hand genomen.

Sinds enige tijd hebben we ook een klapschijf installatie waarmee we onder andere de discipline militair pistool beoefenen met de groot kaliber pistolen. Dat het schieten met zwartkruit nog steeds hoog in het vaandel staat bij Davy Crockett blijkt wel uit de wapens waar de leden mee schieten: percussie voorlaad geweren, steenslot geweer, enkelschots achterladers, repeteergeweren, voorlaad en achterlaad revolvers, voorlaad pistolen en zelfs met een enkelschots achterlaad pistool wordt af en toe aan een wedstrijd deelgenomen.

Om andere schutters te laten genieten van de mooie banen en accommodatie aan de Bergsteeg in Horst Meterik worden door Davy Crockett jaarlijks een aantal goed bezochte wedstrijden georganiseerd: De Achterlaadwedstrijd tijdens het vierde weekend in juni en tijdens het derde weekend in augustus het welbekende Western Weekend, op beide wedstrijden zijn bezoekers en belangstellenden uiteraard van harte welkom. Voor de relatief nieuwe discipline Cowboy Action Shoot worden een paar keer per jaarwedstrijden georganiseerd, ook zijn wij regelmatig gastheer van door de KNSA georganiseerde Districts Kampioenschappen en Nederlandse Kampioenschappen in de klasse Historische Wapens.

Hay

De schietsport en Davy Crockett was Hay’s lust en leven en hij heeft dit aan veel mensen overgedragen. Zo komen ieder jaar een aantal leerlingen van de CITAVERDE naar de banen om daar onder andere onder leiding van Hay de beginselen van de schietsport te leren. Ondanks dat dit een voor de leerlingen vrijwillige alternatieve gymles is zijn er maar weinig die niet op komen dagen ook niet als ze soms het hele eind door de regen moeten fietsen en er op de baan geen verwarming is. Ook is er in het verleden schietles gegeven aan lichamelijk gehandicapten en dankzij de inspanningen van Hay wisten zij nette resultaten te behalen.

Als er wat op de baan te doen was dan was Hay er altijd bij: of er nu gewerkt moest worden, wedstrijden georganiseerd, schietsportpromoties het maakte Hay niet uit: hij was er altijd. Bij wedstrijden was Hay vaak in het inschrijfbureau te vinden: de scores moesten immers verwerkt worden, ik kan me niet herinneren dat hij ooit op een fout is betrapt, dit legt de lat voor zijn opvolger hoog.

Bij het opleiden van aspirant schutters was het regelmatig Hay die dit op zich nam, dit is ook niet iedereen gegeven. Zelfs bij de wat minder getalenteerde schutters werd Hay nooit ongeduldig en bleef altijd rustig en wist hij ze uiteindelijk toch op een goed niveau te krijgen.

Dit was dan ook een van Hay’s goede eigenschappen: er straalde rust van hem uit: als het bij wedstrijden soms wat te hectisch werd dan ging je gewoon even bij Hay in het inschrijfbureau zitten en op de een of andere manier was je zo weer rustig en kon er weer volop tegenaan.

Hay was ook een familieman: regelmatig als Hay naar de Schaak kwam werd hij vergezeld door Wilma en zijn dochters, als ze er niet bij waren kreeg hij regelmatig een telefoontje, als hij deze aan had staan want eigenlijk vond hij dit maar niks. Het telefoontje was dan van een van zijn dochters, pap ik wil erwtensoep maken… wat moet erin en hoe moet dat…. en dan duurde het niet lang of Hay ging huiswaarts om de helpende hand toe te stekenHay, de mentor en trainer van veel leden van Davy Crockett is niet meer. Hay was lid van Davy Crockett sinds maart 1971 en hij was het 17de lid van de vereniging. Wij gaan hem missen.