Nederlands kampioenschap Militair Pistool gehouden bij SV Davy Crockett in Meterik

Het zal ruim twee jaar geleden zijn dat de leden van SV Davy Crockett voorzichtig zijn begonnen met de eerste oefeningen voor de discipline Militair pistool, destijds op een van een met schieten gestopte vereniging gekregen klapschijf installatie. Deze dynamische discipline is gebaseerd op het schieten met pistolen of revolvers die in diverse legers worden gebruikt: iedere keer 6 schoten op een aantal verschillende afstanden en houdingen. Ook de tijd per serie wordt steeds korter: voor de eerste serie staat 3 minuten voor 6 schoten op een schijf op 25 meter, voor de laatste serie heeft de schutter slechts 9 seconden voor 6 schoten verdeeld over 3 schijven op 12 meter.
Omdat de klapschijfinstallatie niet aan de KNSA regelementen voldeed zijn de leden, toen ze eenmaal de smaak te pakken hadden doorgegaan met een elektronische installatie die met geluidssignalen werkt. Na een paar oefenwedstrijden waarbij bleek dat er organisatorisch best wel goed werk werd geleverd, wat gezien de historie van de club niet echt vreemd was, werd besloten om in het voorjaar van 2016 bij de KNSA: de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie, de organisatie voor het Nederlands Kampioenschap 2017 aan te vragen. Bestuur en leden waren dan ook erg blij te horen dat de wedstrijd op de banen in de Meterik mochten worden georganiseerd… mits de banen werden goedgekeurd: het gaat immers om een Nederlands Kampioenschap onder auspiciën van de KNSA! Na een gedegen voorbereiding waarbij de club diverse bezoeken van de DTC: District Technische Commissie heeft gehad om de baan te keuren, faciliteiten voor de schutters te bekijken, lichtsterkte op de baan en op de schijven te meten werd na een paar kleine aanpassingen het groene licht gegeven: het Nederlands Kampioenschap Militair Pistool wordt gehouden op de banen van SV Davy Crockett op 10 en 11 juni 2017.
Zaterdag 10 juni was het zover: de eerste groep schutters van de door de KNSA uitgenodigde topschutters waren mooi op tijd aanwezig en ondanks wat opstartzenuwen verliep de wedstrijd al snel zoals we dit van de organiserende vereniging gewend zijn: soepel, strak en op tijd, duidelijk naar deelnemers met vragen of opmerkingen en de organiserende vereniging kreeg dan ook menig compliment van de schutters en aanwezige KNSA officials over de organisatie en locatie. In totaal hebben over de zaterdag en zondag verdeeld 112 schutters deelgenomen aan de wedstrijden. De scores waren prima: winnaar bij de senioren was de heer Barkhof met 232 van de in totaal 240 mogelijke punten. Bij de veteranen was het de heer Benne die met 225 punten op de eerste plaats eindigde. Ondanks de goed georganiseerde wedstrijd en vele complimenten was er toch een schutter met een serieuze klacht: de gebruikte installatie die het begin en eind van iedere serie met een zoemer aangaf was volgens deze schutter niet goed: in de regelementen staat dat dit een fluitsignaal moet zijn. Nadat we de schutter hadden uitgelegd dat de installatie door de KNSA ter beschikking was gesteld en wij daar niets aan konden doen leek het probleem opeens minder groot..